20 Eylül 2012 Perşembe

LARİNKS HASTALIKLARI

Larinks Fonksiyonları
        Alt solunum yollarının korunması
        Larinks girişinin kapatılması
        Glottisin kapatılması
        Öksürük refleksi
        Fonasyon
        Solunum
        Toraksın fiksasyonuFonasyonda vokal kord hareketleriLarinks Muayenesi
        Stridor
        Palpasyon
        İndirek laringoskopi
        Fiberoptik endoskopi
        Videolaringostroboskopi (VLS)
        Larinks elektromyografisi (EMG)
        Ses analizi
        Direkt laringoskopi


Larinks Görüntüleme Yöntemleri
        Yumuşak doku dansitesinde grafi
        Kompüterize tomografi
        Manyetik rezonans görüntüleme
Larinks Hastalıkları
        Konjenital
        Enfeksiyöz
        Travmatik
        Yabancı cisimler
        Benign kitleler
        Malign tümörler
        Vokal kord paralizileri

Laringomalazi
    Subglottik StenozLaringeal Web

Laringeal


Enfeksiyöz Larinks Hastalıkları
        Akut larenjit. Viral-bakteriyel
        Akut epiglottit: Hemophilius Influenza
        Akut laringotrakeobronşit: parainfluenza tip I ‘i takiben streptokokal enfeksiyon
        Difteri: C. difteri
        Tüberküloz, sifilis, lepra
        Herpes larenjit,
        Fungal: aktinomikoz, blastomikoz

Pediatrik Yaş Grubunda Akut Larenjit
        Solunum sıkıntısı hızla gelişebilir
        Öksürük, spazm, ses kısıklığı
Tedavi
        İzlem, hospitalizasyon
        Antibiyotikler. Oral/İV
        Oksijen, buhar
         Steroidler
Entübasyon, trakeotomi

Erişkin Yaş Grubunda Akut Larenjit
Belirtiler
        Ses kısıklığı
        Öksürük
        Ağrı- disfaji - solunum sıkıntısı
        Genel semptomlar. Ateş, kırıklık
Tedavi
        Ses istirahati
        Analjezikler
        Buhu-buhar
        Antibiyotik
        Öksürük kesiciler

Laringo - trakeit
Laringeal enflamasyon

Benign Larinks Problemleri
        Vokal nodül
        İntrakordal kist
        Vokal polip
        Vokal kord ödemi
        Vokal kord kanamaları
        Hiperkeratoz
        Laringosel

Laringeal Ödem

Kontakt GranülomuVokal Nodül

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder